Oświadczenie o Ochronie Prywatności

Niniejsze Oświadczenie o Ochronie Prywatności określasposób, w jaki zbieramy, używamy i chronimy wszelkie informacje osobowe, którenam przekazujesz podczas korzystania z naszej strony internetowej.

Dane Osobowe, Które Zbieramy

Możemy zbierać następujące dane osobowe: 

Jak Wykorzystujemy Twoje Dane

Wykorzystujemy zebrane informacje w następujących celach:

Bezpieczeństwo Danych

Zobowiązujemy się do zapewnienia bezpieczeństwa Twoichinformacji. Wdrożyliśmy odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne izarządzania, aby chronić i zabezpieczyć informacje, które zbieramy online.

Przechowywanie Informacji

Zobowiązujemy się do zachowania Twoich danych osobowych w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującym prawem. Twoje dane będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Po zakończeniu celu przetwarzania Twoich danych osobowych lub na Twój wniosek usuniemy Twoje dane, chyba że istnieje inny legalny powód do dalszego przechowywania tych informacji.

Twoje Prawa

Na podstawie RODO masz prawo do:

Aby skorzystać z tych praw lub jeżeli masz jakiekolwiek obawy dotyczące sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, skontaktuj się z nami za pomocą informacji podanych na końcu tego Oświadczenia o Ochronie Prywatności.

Podmioty Trzecie

Polityka prywatności konstancinhouse4sale.com nie ma zastosowania do innych reklamodawców lub stron internetowych. W związku z tym zalecamy zapoznanie się z odpowiednimi Politykami prywatności tych zewnętrznych serwerów reklamowych w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji. Może to obejmować ich praktyki i instrukcje dotyczące rezygnacji z niektórych opcji.

Użytkownik może wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej. Bardziej szczegółowe informacje na temat zarządzania plikami cookie w poszczególnych przeglądarkach internetowych można znaleźć na ich stronach internetowych.

Zgodność z RODO i Ustawą o Ochronie Danych

Zobowiązujemy się do przestrzegania zasad określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) oraz Ustawie o Ochronie Danych Osobowych. Oznacza to, że Twoje dane osobowe są :

Zmiany w Oświadczeniu o Ochronie Prywatności

Możemy aktualizować niniejsze Oświadczenie o Ochronie Prywatności, publikując nową wersję na naszej stronie internetowej. Regularnie odwiedzaj tę stronę, aby zapoznać się z ewentualnymi zmianami.

Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub obawy dotyczące tego Oświadczenia o Ochronie Prywatności lub sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, skontaktuj się z nami pod adresem:

contact@konstancinhouse4sale.com